Hľadaný výraz: Sk 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov.

1

mail   print   facebook   twitter