výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Nm 2, 1-34

1 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 2 сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой признамени своем, при знаках семейств своих; пред скиниею собрания вокруг должны ставить стан свой. 3 С передней стороны к востоку ставят стан: знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наассон, сын Аминадава, 4 и воинства его, вошедших в исчисление его, семьдесят четыре тысячи шестьсот; 5 после него ставит стан колено Иссахарово, и начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара, 6 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят четыре тысячи четыреста; 7 далее ставит стан колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хелона, 8 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят семь тысяч четыреста; 9 всех вошедших в исчисление к стану Иуды сто восемьдесят шесть тысяч четыреста, по ополчениям их; первыми они должны отправляться. 10 Знамя стана Рувимова к югу, по ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура, 11 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок шесть тысяч пятьсот; 12 подле него ставит стан колено Симеоново, и начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая, 13 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят девять тысяч триста; 14 потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Регуила, 15 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят; 16 всех вошедших в исчисление к стану Рувима стопятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят, по ополчениям их; вторыми они должны отправляться. 17 Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. 18 Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда, 19 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок тысяч пятьсот; 20 подле него колено Манассиино, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура, 21 и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать две тысячи двести; 22 потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гидеония, 23 и воинства его, вошедших в исчисление его, тридцать пять тысяч четыреста; 24 всех вошедших в исчисление к стану Ефрема сто восемь тысяч сто, по ополчениям их; третьими они должны отправляться. 25 Знамя стана Данова к северу, по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, 26 и воинства его, вошедших в исчисление его, шестьдесят две тысячи семьсот; 27 подле него ставит стан колено Асирово, и начальниксынов Асира Пагиил, сын Охрана, 28 и воинства его, вошедших в исчисление его, сорок одна тысяча пятьсот; 29 далее колено Неффалима, и начальник сынов Неффалима Ахира, сын Енана, 30 и воинства его, вошедших в исчисление его, пятьдесят три тысячи четыреста; 31 всех вошедших в исчисление к стану Дана сто пятьдесят семь тысяч шестьсот; они должны идти последними при знаменах своих. 32 Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах, по ополчениям их, шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. 33 А левиты не вошли в исчисление вместе с сынамиИзраиля, как повелел Господь Моисею. 34 И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею: такстановились станами при знаменах своих и так шли каждыйпо племенам своим, по семействам своим.

Nm 2, 1-34

Verš 32
Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах, по ополчениям их, шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят.
Ex 38:26 - с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от двадцати лет и выше, по полсиклю счеловека, считая на сикль священный.
Nm 1:46 - и было всех вошедших в исчисление шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят.

Verš 33
А левиты не вошли в исчисление вместе с сынамиИзраиля, как повелел Господь Моисею.
Nm 1:48 - И сказал Господь Моисею, говоря:

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.