Hľadaný výraz: Mk 3,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“.

1

mail   print   facebook   twitter