Hľadaný výraz: Hebr 11,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“

1

mail   print   facebook   twitter