Hľadaný výraz: Gn 6,9-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Toto je Noemova história: Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život. 10 Noemovi sa narodili traja synovia: Sem, Cham a Jafet. 11 Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná nerestí.

1

mail   print   facebook   twitter