Hľadaný výraz: 2Kor 5,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,

1

mail   print   facebook   twitter