Hľadaný výraz: 1Tim 6,15-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov. 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen.

1

mail   print   facebook   twitter