Hľadaný výraz: Rim 2,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 v deň, keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch.

1

mail   print   facebook   twitter