Hľadaný výraz: Mt 8,18-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. 19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ 20 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ 21 Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ 22 Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“

1

mail   print   facebook   twitter