Hľadaný výraz: Mt 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

1

mail   print   facebook   twitter