Vyhľadávaný výraz Mt+12,15-16 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.