Hľadaný výraz: Lv 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 A kňaz to spáli na oltári ako potravinovú zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána. Všetok loj patrí Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter