Hľadaný výraz: Lv 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Potom ju prinesie Áronovým synom, kňazom, a jeden z nich vezme za hrsť múky poliatej olejom a všetko kadidlo, a kňaz to spáli na pripomienku na oltári ako zápalnú obetu príjemnej vône pre Pána.

1

mail   print   facebook   twitter