Hľadaný výraz: Lv 18,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, to je telo tvojho otca. 9 Neodkryješ nahotu svojej sestry, dcéry svojho otca alebo dcéry svojej matky, či sa narodila doma alebo sa narodila mimo domu.

1

mail   print   facebook   twitter