Hľadaný výraz: Kol 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.

1

mail   print   facebook   twitter