Hľadaný výraz: Jer 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 (Hovoria:) Keď muž prepustí ženu a ona odíde od neho a oddá sa inému mužovi, či sa ešte vráti k nej? Či nie je takáto žena celkom sprznená? Nuž ty si smilnil s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne? - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter