Hľadaný výraz: Jak 2,8, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte.

1

mail   print   facebook   twitter