Hľadaný výraz: Hebr 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;

1

mail   print   facebook   twitter