Hľadaný výraz: Hebr 11,4, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
4 Wiarą lepszą ofiarę ofiarował Abel Bogu, niżeli Kain, przez którą świadectwo otrzymał, że jest sprawiedliwy, jakoż sam Bóg świadectwo dał o darach jego, a przez te umarłszy jeszcze mówi.

1

mail   print   facebook   twitter