Hľadaný výraz: Gn 2,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. 22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.

1

mail   print   facebook   twitter