Hľadaný výraz: Ex 2,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Keď ony potom prišli k svojmu otcovi Raguelovi, on sa ich spýtal: „Prečo ste dnes prišli tak skoro?!“

1

mail   print   facebook   twitter