Vyhľadávaný výraz Bar+1,3-4 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.