Hľadaný výraz: Am 5,3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Mesto, ktoré vyvedie tisíc, ponechá zbytok sto, a to, ktoré vyvedie sto, ponechá domu Izraelovmu zbytok desať.

1

mail   print   facebook   twitter