Hľadaný výraz: 2Sam 14,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Preto Joab poslal do Tekuy, dal odtiaľ priviesť múdru ženu a povedal jej: „Predstieraj smútok, obleč sa do smútočných šiat a nepomaž sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už dlhý čas smúti za mŕtvym!

1

mail   print   facebook   twitter