Hľadaný výraz: 1Sol 3,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami, 2 a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere,

1

mail   print   facebook   twitter