Hľadaný výraz: 1Kr 14,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Preto ja privediem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných, a odmetiem Jeroboamov dom, ako sa dočista odmetá hnoj.

1

mail   print   facebook   twitter