výhody registrácie
Skutky apoštolov v tomto preklade nie je dostupná.