Hľadaný výraz: psalms 61, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Az éneklõmesternek hangszerre: Dávidé. 2 Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre. 3 E föld szélérõl kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem [innen] a sziklára, a hova én nem jutok. 4 Mert te vagy az én menedékem, s erõs tornyom az ellenség ellen. 5 Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela. 6 Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelõinek örökségét megadtad nékem. 7 Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékrõl nemzedékre [nyujtsd.] 8 Isten elõtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hûségedet rendeld ki, hogy õrizzék meg õt. [ (Psalms 61:9) Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon. ]

1

mail   print   facebook   twitter