Vyhľadávaný výraz Mt+7,13-14;+Mt+7,22-23;+Mt+8,11-12;+Mt+19,30;+Mk+10,31;+Lk+13,22-30 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.