Vyhľadávaný výraz Mt+12,43-45;+Lk+11,24-26 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.