Hľadaný výraz: Mk 8,10-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

1

mail   print   facebook   twitter