Hľadaný výraz: Mk 12,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.

1

mail   print   facebook   twitter