Hľadaný výraz: Mk 1,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

1

mail   print   facebook   twitter