Hľadaný výraz: Mk 16,9-11, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. 10 Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. 11 Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili.

1

mail   print   facebook   twitter