Hľadaný výraz: Lk 3,15-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ 18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

1

mail   print   facebook   twitter