Hľadaný výraz: Lk 20,41-44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 On im povedal: „Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.« 44 Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“

1

mail   print   facebook   twitter