Hľadaný výraz: Lk 10,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

1

mail   print   facebook   twitter