Hľadaný výraz: Hebr 11,4, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedoctvo, že je spravedlivý, keď svedčí Bôh pri jeho daroch, a ňou, zomrúc, ešte hovorí.

1

mail   print   facebook   twitter