výhody registrácie

Kniha Exodus - 2. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ex 5, 1-23

1 Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali: Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť! 2 Faraón však odpovedal: Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. 3 Oni mu povedali: Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti troch dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom. 4 Egyptský kráľ im však povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote! 5 Faraón dodal: Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať? 6 V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz: 7 Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. 8 Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú: Chceme odísť a obetovať svojmu Bohu. 9 Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali na klamné reči. 10 Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: Toto hovorí faraón: Slamu vám už nedám. 11 Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinností vám však nič neubudne. 12 Ľud sa rozpŕchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. 13 Poháňači naliehali a hovorili: Robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu. 14 Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, bili a hovorili: Prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako predtým? 15 Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi: Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? 16 Slamu tvojím otrokom nedávajú, a predsa nám prikazujú: Robte tehly! Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia. 17 Faraón odpovedal: Ste leniví a pretože ste leniví, hovoríte: Poďme obetovať Hospodinovi. 18 Choďte a pracujte! Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte. 19 Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli: Nesmiete znížiť dennú výrobu tehál. 20 Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. 21 Dozorcovia im povedali: Nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi! Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky zbraň, aby nás povraždili. 22 Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Načo si ma vlastne poslal? 23 Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie, a ty ho stále nevyslobodzuješ.

Ex 5, 1-23

Verš 2
Faraón však odpovedal: Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím.
Jób 21:15 - Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme naliehať s prosbami?
Ex 3:19 - Ja však viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak ho mocnou rukou donútim.

Verš 3
Oni mu povedali: Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti troch dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom.
Ex 3:18 - Keď poslúchnu tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: Stretol sa s nami Hospodin, Boh Hebrejov. Teraz máme ísť na trojdňovú cestu na púšť a obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu.

Ex 5,7-14 - Tehly sa robili z nílskeho blata a doň miešali nadrobno rozsekanú slamu a plevy ako spojivo.