Hľadaný výraz: Am 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Damasku, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mláťačkou železnou mlátili Galaád,

1

mail   print   facebook   twitter