Hľadaný výraz: Ag 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V druhom roku kráľa Dária, v šiestom mesiaci, v prvý deň mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Aggea k júdskemu námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela, a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka:

1

mail   print   facebook   twitter