Hľadaný výraz: 3Jn 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma.

1

mail   print   facebook   twitter