Hľadaný výraz: 2Sam 24,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Kráľ odpovedal Areunovi: „Nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neobetujem predsa Pánovi, svojmu Bohu, celopaly zadarmo!“ Potom Dávid kúpil humno a voly za päťdesiat šeklov striebra.

1

mail   print   facebook   twitter