Hľadaný výraz: 2Kr 21,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Potom sa Manasses uložil k svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho domu, v záhrade Ozu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.

1

mail   print   facebook   twitter