Hľadaný výraz: 2Kr 16,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 V tom čase aramejský kráľ Rasin získal zase Aramejsku Elat a vyhnal z Elatu Júdovcov. Edomčania vtiahli do Elatu a bývajú tam až po dnešný deň.

1

mail   print   facebook   twitter