Hľadaný výraz: 1Sam 4,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Chlapca však nazvala Ichabod, hovoriac: „Odišla sláva od Izraela,“ pre zajatie Božej archy a pre svojho svokra a manžela.

1

mail   print   facebook   twitter