Hľadaný výraz: 1Krn 28,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Potom Dávid odovzdal svojmu synovi Šalamúnovi rozvrh predsiene, jej budov, pokladníc, horných izieb, vnútorných komôr a domu zľutovania.

1

mail   print   facebook   twitter