Hľadaný výraz: 1Krn 13,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A tak Dávid zhromaždil všetkých Izraelitov od Egyptského potoka až po vchod do Ematu, aby priniesli Božiu archu z Kirjatiarimu.

1

mail   print   facebook   twitter