výhody registrácie

Kniha Exodus

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ex 37, 1-29

1 (KAT) Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.

2 (KAT) Obtiahol ju rýdzim zlatom znútra i zvonku a navrchu dookola urobil zlatý veniec.

3 (KAT) Ulial pre ňu štyri zlaté krúžky na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jej jednu stranu a dva krúžky na jej druhú stranu.

4 (KAT) Potom z akáciového dreva spravil tyče a obil ich zlatom.

5 (KAT) Tieto tyče prestrčil cez krúžky na bokoch archy, aby sa archa dala nosiť.

6 (KAT) Nato urobil vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký.

7 (KAT) A na oboch koncoch zľutovnice urobil dvoch zlatých kovaných cherubov:

8 (KAT) jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zľutovnici na jej oboch koncoch.

9 (KAT) Cherubi mali vystreté krídla nahor tak, že svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu, zatiaľ čo ich tváre boli obrátené oproti sebe. Tváre cherubov sa upierali na zľutovnicu.

10 (KAT) Potom z akáciového dreva zhotovil stôl, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a poldruha lakťa vysoký,

11 (KAT) obil ho rýdzim zlatom a okolo neho urobil zlatý veniec.

12 (KAT) Spravil okolo neho aj rám, na dlaň široký, a na rám upevnil dookola zlatý veniec.

13 (KAT) Ulial preň štyri zlaté krúžky a krúžky pripevnil na štyroch rohoch pri jeho štyroch nohách.

14 (KAT) Pod samým rámom boli krúžky na tyče, aby sa stôl dal nosiť.

15 (KAT) Zhotovil tyče z akáciového dreva a obil ich zlatom, aby stôl bolo možno nosiť.

16 (KAT) Vyhotovil tiež nádoby na stôl, príslušné misy, misky, kanvy a čaše na prinášanie mokrých obetí.

17 (KAT) Ďalej urobil svietnik z rýdzeho zlata; urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec, ako i jeho byľ; jeho kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho.

18 (KAT) A z jeho bokov vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku.

19 (KAT) Na každom ramene boli tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, a to rovnako na šiestich ramenách, čo vychádzali zo svietnika.

20 (KAT) Na samom svietniku boli štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom tak,

21 (KAT) že pod každým z troch párov ramien bolo po jednej hlavičke. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré z neho vychádzali.

22 (KAT) Jeho hlavičky a ramená vychádzali z neho a všetko bolo vykované z jedného kusa rýdzeho zlata.

23 (KAT) Spravil k nemu aj sedem lámp a príslušné odštipovače a panvičky z čistého zlata.

24 (KAT) Naň a na všetko jeho príslušenstvo spotreboval jednu hrivnu čistého zlata.

25 (KAT) Potom zhotovil z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho.

26 (KAT) Obtiahol ho rýdzim zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a obrúbil ho zlatým vencom.

27 (KAT) Potom pripevnil na jeho stranách, na oboch jeho bokoch pod vencom, po dva zlaté krúžky na zastrčenie tyčí, aby ho bolo možno na nich nosiť.

28 (KAT) Tyče urobil z akáciového dreva a obil ich zlatom.

29 (KAT) Potom pripravil svätý olej na svätenie a čisté, príjemne voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár.


Ex 37, 1-29

Verš 1
Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.
Ex 25:10 - Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.

Verš 8
jedného cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhom konci. Cherubov prirobil na zľutovnici na jej oboch koncoch.
Ex 25:19 - jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch prirobíš cherubov.

Verš 9
Cherubi mali vystreté krídla nahor tak, že svojimi krídlami zakrývali zľutovnicu, zatiaľ čo ich tváre boli obrátené oproti sebe. Tváre cherubov sa upierali na zľutovnicu.
Ex 25:20 - Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu.

Verš 10
Potom z akáciového dreva zhotovil stôl, dva lakte dlhý, jeden lakeť široký a poldruha lakťa vysoký,
Ex 25:23 - Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký.

Verš 11
obil ho rýdzim zlatom a okolo neho urobil zlatý veniec.
Ex 25:24 - Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec.

Verš 12
Spravil okolo neho aj rám, na dlaň široký, a na rám upevnil dookola zlatý veniec.
Ex 25:25 - Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec.

Verš 13
Ulial preň štyri zlaté krúžky a krúžky pripevnil na štyroch rohoch pri jeho štyroch nohách.
Ex 25:26 - Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden.

Verš 14
Pod samým rámom boli krúžky na tyče, aby sa stôl dal nosiť.
Ex 25:27 - Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť.

Verš 16
Vyhotovil tiež nádoby na stôl, príslušné misy, misky, kanvy a čaše na prinášanie mokrých obetí.
Ex 25:29 - Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata.

Verš 17
Ďalej urobil svietnik z rýdzeho zlata; urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec, ako i jeho byľ; jeho kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho.
Ex 25:31 - Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety.

Verš 18
A z jeho bokov vychádzalo šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku.
Ex 25:32 - Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku.

Verš 19
Na každom ramene boli tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom, a to rovnako na šiestich ramenách, čo vychádzali zo svietnika.
Ex 25:33 - Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika.

Verš 20
Na samom svietniku boli štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom tak,
Ex 25:34 - Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom,

Verš 22
Jeho hlavičky a ramená vychádzali z neho a všetko bolo vykované z jedného kusa rýdzeho zlata.
Ex 25:36 - Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata.

Verš 23
Spravil k nemu aj sedem lámp a príslušné odštipovače a panvičky z čistého zlata.
Ex 25:37 - Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním.

Verš 24
Naň a na všetko jeho príslušenstvo spotreboval jednu hrivnu čistého zlata.
Ex 25:39 - Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva.

Verš 25
Potom zhotovil z akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho.
Ex 30:1 - Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva,

Verš 26
Obtiahol ho rýdzim zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a obrúbil ho zlatým vencom.
Ex 30:3 - Obložíš ho čistým zlatom, aj jeho dosku a jeho steny dookola, aj jeho rohy, a dookola ho obrúbiš zlatým vencom!

Verš 27
Potom pripevnil na jeho stranách, na oboch jeho bokoch pod vencom, po dva zlaté krúžky na zastrčenie tyčí, aby ho bolo možno na nich nosiť.
Ex 30:4 - Pod veniec zhotovíš na obe strany po dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár nosiť.

Verš 28
Tyče urobil z akáciového dreva a obil ich zlatom.
Ex 30:5 - Tyče urobíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom!

Verš 29
Potom pripravil svätý olej na svätenie a čisté, príjemne voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár.
Ex 30:22 - Ďalej Pán prikázal Mojžišovi:
Ex 30:34 - Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Vezmeš voňavé látky: stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach,

Ex 37,1-9 - Porov. 25,10–22.

Ex 37,10-16 - Porov. 25,23–30.

Ex 37,17-24 - Pozri 25,31–40.

Ex 37,25-28 - Pozri 30,1–5.

Ex 37,29 - Porov. 30,22–38.