Hľadaný výraz: mk 6,12; lk 13,5; lk 15,10; sk 8,22; sk 26,20; 2kor 7,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 6
12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie.

5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca.

20 ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Jeruzaleme, a po celej judejskej krajine aj pohanom, aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodny pokánia.

 
1
2

mail   print   facebook   twitter